Algemene voorwaarden

Sara van der Vlugt Fotografie.

 

Van: Sara van der Vlugt / Sara van der Vlugt Fotografie

Versie: Laatste aanpassingen op 14 april 2020.

 

DEFINITIES

Fotograaf: Sara van der Vlugt Fotografie.

Klant: Wederpartij die de gebruikt maakt van de diensten van Sara van der Vlugt Fotografie.

Beelden: Foto of video werk gemaakt en afgeleverd door Sara van der Vlugt Fotografie.

Particulier of zakelijk: Geeft aan welke voorwaarden voor welke partijen gelden wanneer gebruik gemaakt wordt van de diensten van Sara van der Vlugt Fotografie.

 

TOEPASSING

Deze algemene voorwaarde zijn van toepassing op alle gemaakte afspraken en beloftes met Sara van der Vlugt Fotografie zoals offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten, tenzij de klant schriftelijk en nadrukkelijk van deze voorwaarde zijn afgeweken.

 

TARIEVEN

Particulier: De tarieven voor een fotoreportage bij Sara van der Vlugt fotografie zijn te vinden in de brochures. Deze kunnen per mail aangevraagd worden. De prijzen in deze brochure zijn inclusief btw en exclusief reiskosten en eventuele parkeerkosten. Na het ontvangen van de brochure zijn de prijzen in de brochure één maand gelding. Tussentijds kunnen de prijzen in de prijslijst zonder enige kennisgeving worden aangepast. Mocht er op een later moment opnieuw contact opgenomen worden, wordt de meest actuele brochure met prijslijst nogmaals gestuurd. Na het boeken van een fotoreportage staat de afgesproken prijs vast. Het boeken van een fotoreportage gebeurt altijd schriftelijk.

Zakelijk: Wanneer een bedrijf gebruik wil maken van de diensten van Sara van der Vlugt Fotografie wordt er aan de hand van de wensen die per telefoon of mail besproken zijn een persoonlijke offerte opgesteld. Deze offertes zijn altijd geheel vrijblijvend. De prijzen in deze offerte zijn inclusief btw, tenzij dit nadrukkelijk anders is vermeld. Na het ontvangen van de offerte zijn de prijzen 14 dagen gelding. Mocht er op een later moment opnieuw contact opgenomen worden, dan kan het zo zijn dat de prijzen in de offerte aangepast zijn. Na een schriftelijke goedkeuring van de klant staan de prijzen in de offerte vast. Sara van der Vlugt Fotografie heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding, alsnog afstand te doen van haar aanbod.

 

BETALING

Particulier: Enkele dagen na de fotoreportage wordt er per mail een offerte verzonden. Deze dient binnen 14 dagen betaald te zijn. Pas wanneer het bedrag overgemaakt is naar Sara van der Vlugt Fotografie, worden de digitale bestanden per mail toegestuurd. Wanneer er op een later moment extra foto’s bij besteld worden, gelden hiervoor dezelfde regels en afspraken.

Zakelijk: Enkele dagen na de foto- of filmreportage wordt er per mail een offerte verzonden. In overleg kan de betalingstermijn voor bedrijven opgeschroefd worden naar 60 dagen. In de offerte wordt aangegeven of de bestanden vóór of na betaling gedeeld worden met de klant. Wanneer er op een later moment extra foto’s of video’s bijbesteld worden, gelden hiervoor dezelfde regels en afspraken.

 

AANBETALING

Particulier en zakelijk: Het kan mogelijk zijn dat Sara van der Vlugt Fotografie om een aanbetaling vraagt. Deze dient binnen 14 dagen betaald te zijn. Wanneer dit niet gebeurt, behoudt Sara van der Vlugt fotografie het recht om de gemaakte afspraak niet na te komen. Wanneer de opdracht overeenkomst om welke rede dan ook eerder dan gepland eindig, heeft de wederpartij geen recht op teruggave van de aanbetaling.

 

LEVERING

Particulier: Wanneer de klant kiest voor een pakket waarbij Sara van der Vlugt Fotografie de beelden selecteert, worden de digitale bestanden binnen twee weken geleverd. Het is niet mogelijk om alle beelden in te zien. De beelden worden zorgvuldig bewerkt en uitgekozen door Sara van der Vlugt Fotografie.

Wanneer de klant kiest voor een pakket waarbij ze zelf de fotoselectie maken, wordt gebruik gemaakt van een online galerij die beveiligd is met een wachtwoord. Het is niet toegestaan om de foto’s uit de galerij op te slaan of te delen. In de galerij kan aangegeven worden welke foto’s de klant graag wilt ontvangen. Nadat de selectie door de klant gemaakt is, worden de digitale bestanden binnen 2 weken per mail afgeleverd door Sara van der Vlugt Fotografie. De foto’s worden in kleur en zwart-wit geleverd. De rechten van de beelden blijven altijd bij Sara van der Vlugt Fotografie.

Zakelijk: Afhankelijk van de offerte wordt bepaald of de klant de beelden zelf selecteert of dat dit gedaan wordt door Sara van der Vlugt Fotografie. Wanneer Sara van der Vlugt Fotografie de beelden selecteert, is het niet mogelijk om andere beelden in te zien. Wanneer de klant kiest voor een pakket waarbij ze zelf de selectie maken, wordt gebruik gemaakt van een online galerij die beveiligd is met een wachtwoord. Het is niet toegestaan om de foto’s of video’s uit de galerij op te slaan of te delen. In de galerij kan aangegeven worden welke foto’s of video’s de klant graag wilt ontvangen. De klant is vrij om verzoek te doen op enkele aanpassingen aan de hand van het zien van het eindresultaat. Sara van der Vlugt Fotografie is niet verplicht deze aanpassing uit te voeren.

 

AUTEURSRECHTEN

Particulier en zakelijk: Wanneer beeldmateriaal van de Sara van der Vlugt Fotografie zonder overleg gebruikt wordt, wordt dit gezien als inbreuk op auteursrechten. Bij inbreuk komt Sara van der Vlugt Fotografie met een vergoeding van tenminste driemaal de door Sara van der Vlugt Fotografie gebruikelijke gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enige recht te verliezen op vergoedingen van overige geleden schade.

 

Particulier: De geleverde beelden zijn uitsluitend bedoeld voor privé gebruik. De beelden mogen gepubliceerd worden op sociale media. Het is niet toegestaan de beelden te sturen aan bedrijven of instellingen. Wanneer de klant de beelden wil gebruiken voor andere doeleinden dient de klant contact op te nemen met Sara van der Vlugt Fotografie.

Sara van der Vlugt Fotografie vraagt schriftelijk om toestemming bij het gebruiken van de gemaakte beelden. De beelden worden dan onder andere gebruikt voor: sociale media, de website, visitekaartjes, cadeaukaarten, posters en folders.

Zakelijk: In overleg met Sara van der Vlugt fotografie wordt besproken waar de afgeleverde beelden voor gebruikt zullen worden. De rechten van de beelden blijven altijd bij Sara van der Vlugt Fotografie.

 

ANNULERING

Particulier en zakelijk: De gemaakte afspraak kan alleen geannuleerd worden in overleg met Sara van der Vlugt Fotografie. De klant neemt contact op met Sara van der Vlugt Fotografie om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Het is mogelijk om een fotoreportage in overleg te verzetten naar een andere datum. Er worden dan geen extra kosten in rekening gebracht. Wanneer de afspraak meer dan 3 weken van tevoren geannuleerd wordt, wordt er een vergoeding van 25% van het totaalbedrag in rekening gebracht worden. Wanneer de fotoreportage geannuleerd wordt in minder dan 3 weken voor de afgesproken datum, wordt er 50% van de afgesproken prijs in rekening gebracht. Wanneer de klant niet komt opdagen op het afgesproken tijdstip en locatie, wordt 100% van het afgesproken totaalbedrag in rekening gebracht.

 

KLACHTEN

Particulier en zakelijk: Klachten dienen door de klant zo direct schriftelijk gedeeld te worden met Sara van der Vlugt fotografie. Sara van der Vlugt Fotografie heeft het recht om binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren. Het schriftelijk mededelen van een klacht ontslaat de klant niet van zijn betalingsverplichtingen aan Sara van der Vlugt Fotografie.

 

OVERMACHT

Particulier en zakelijk: Als Sara van der Vlugt Fotografie door een situatie van overmacht niet in staat is om op het afgesproken moment aanwezig te zijn, zal in overleg met de klant gezocht worden naar een passende oplossing. Zo kan een collega fotograaf de sessie overnemen of kan de fotoreportage verzet worden naar een andere datum of locatie. Sara van der Vlugt Fotografie is niet aansprakelijk voor afgesproken diensten waarvoor nog geen betaling heeft plaatsgevonden die niet wegens een situatie van onmacht niet tot stand zijn gekomen. Bij schade in een situatie van overmacht is Sara van der Vlugt Fotografie niet aansprakelijk.

 

SLOTBEPALING

Particulier en zakelijk: Voor alle gevallen waarin deze algemene voorwaarde van toepassing is, is de Nederlandse Recht van Toepassing. De fotograaf heeft het recht de algemene voorwaarde te wijzingen. Deze wijzigingen treden in werken na 1 maand na het bekend maken ervan aan de klant. Indien de klant de gewijzigde voorwaarde niet wenst te aanvaarden, heeft deze het recht de opdrachtovereenkomst en al hetgeen deze algemene voorwaarde op toepasselijk is met een opzegtermijn van 1 maand te beëindigen.