PRIVACYVERKLARING

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Sara van der Vlugt kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Sara van der Vlugt Fotografie, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Sara van der Vlugt verstrekt. Sara van der Vlugt kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM SARA VAN DER VLUGT GEGEVENS NODIG HEEFT

Sara van der Vlugt verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Sara van der Vlugt uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG SARA VAN DER VLUGT GEGEVENS BEWAART

Sara van der Vlugt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET DERDEN

Sara van der Vlugt verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Sara van der Vlugt worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@saravandervlugt.nl. Sara van der Vlugt zal zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

GEBRUIK EN DELEN VAN BEELDEN

Het is mogelijk dat Sara van der Vlugt u vraagt of u ermee instemt om de gemaakte foto’s te gebruiken voor sociale media, drukwerk, de website of andere publicaties. Dit gebeurt altijd in overleg met de mensen op de foto. Er worden nooit foto’s gedeeld zonder toestemming.

BEWAREN VAN DE BEELDEN

De gemaakte beelden zullen enkel bewaard worden op een externe harde schijf, en worden allemaal minimaal een jaar bewaard i.v.m. het verliezen van foto’s. Op deze manier kan ik de klant ook na een aantal maanden nog de foto’s toesturen. Na twee jaar worden de foto’s van de schijf gewist, behalve als er andere afspraken zijn gemaakt.

Wanneer u heeft aangegeven in te stemmen met het delen van beelden op sociale media zullen de beelden ook aanwezig zijn op de telefoon van Sara van der Vlugt om te kunnen delen op sociale media.